Statomo objekto genrangovinių funkcijų atlikimas.

Projektavimo darbai.

Statyba.

Statinio inžinierinės sistemos.

Žėmės darbai.